Apró szövegmódosítás a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 159. számában (2016. október 19.) megjelent a 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról.

A törvény 127. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (2) bekezdés i) pontját. A módosítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
A törvény letölthető innen.

Judit Tóth, Kónya Tamás kedvelik ezt.

A minimális építőipari rezsióradíj 2016-ban

A Magyar Közlöny 137. számában (2016. szeptember 14.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről.

A rendelet 2016. szeptember 19-én lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Módosultak a közbeszerzés megindításával kapcsolatos kötelezettségvállalás szabályai

A Magyar Közlöny 132. számában (2016. augusztus 31.) megjelent a Kormány 264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet 25. §-a módosítja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdését, amely a közbeszerzési eljárások megindításával összefüggő kötelezettségvállalást érinti.

A rendelet 2016. augusztus 31-én lépett hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Hatályát vesztette a 228/2004-es Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 113. számában (2016. július 29.) megjelent a Kormány 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról.

A rendelet hatályon kívül helyezi a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szólóa 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendeletet, valamint a a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Módosult a 321/2015. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 108. számában (2016. július 21.) megjelent a Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet módosítja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdését. A rendelet 2016. július 25-én lépett hatályba.
A rendelet letölthető innen.