Három új útmutató a Közbeszerzési Hatóságtól

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 81. számában (2017. május 19.) a Közbeszerzési Hatóság két új útmutatója jelent meg:

  • a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (az útmutató letölthető innen),

és

  • a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (a tájékoztató letölthető innen).

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 82. számában (2017. május 22.) megjelent a Közbeszerzési Hatóság új útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (az útmutató letölthető innen).

Júniustól három közbeszerzési tárgyú kormányrendelet módosul

A Magyar Közlöny 73. számában (2017. május 19.) megjelent a Kormány 115/2017. (V. 19.) Korm. rendelete egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet módosítja

  • a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet,
  • az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet,
  • a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet.

A rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Két új elnöki tájékoztató jelent meg

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 55. számában (2017. április 10.) a Közbeszerzési Hatóság Elnökének két tájékoztatója jelent meg:

    • a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás gyakorlati tapasztalatairól (a tájékoztató letölthető innen),

és

  • a közérdekű bejelentések gyakorlati tapasztalatairól (a tájékoztató letölthető innen).

Kormányhatározat a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről

A Magyar Közlöny 38. számában (2017. március 17.) megjelent a Kormány 1122/2017. (III. 17.) Korm. határozata a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről.

A határozat letölthető innen.

Módosul a 247/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 38. számában (2017. március 17.) megjelent a Kormány 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet lépcsőzetesen, 2017. március 18-án, illetve 2017. április 17-én lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.