Három közbeszerzési tárgyú kormányrendelet módosult

A Magyar Közlöny 21. számában (2017. február 13.) megjelent a Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet módosítja

  • a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletet,
  • a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet,
  • és a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletet.

A rendelet 2017. február 14-én lépett hatályba.

A rendelet letölthető innen.

A Közbeszerzési Hatóság két új útmutatója jelent meg

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 18. számában (2017. február 10.) a Közbeszerzési Hatóság alábbi két útmutatója jelent meg:

  • az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti változtatásáról. Az útmutató letölthető innen.
  • a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról. Az útmutató letölthető innen.

Elnöki tájékoztató a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 9. számában (2017. január 20.) megjelent a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazásáról.

A tájékoztató letölthető innen.

Judit Tóth kedveli ezt.

A 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 6. számában megjelent a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról.

A tájékoztató letölthető innen

Elnöki tájékoztató a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 6. számában (2017. január 13.) megjelent a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésével kapcsolatos változásokról.

A tájékoztató letölthető innen.