Közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása

Cégünk nagy gyakorlattal rendelkezik a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzési eljárások lebonyolításában. Szolgáltatásunk kiterjed az alábbi feladatok ellátására:

 • az előzetes piacfelmérés elvégzése, a becsült érték megállapítása,
 • javaslattétel a közbeszerzési eljárás lebonyolításának módjára és feltételeire, az eljárási szabályokra,
 • közreműködés a beszerzés tárgyának és mennyiségének, a teljesítési határidő(k)nek, az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságára vonatkozó előírásoknak és kritériumoknak, az értékelési szempontoknak és azok súlyszámainak a meghatározásában,
 • a műszaki leírás véleményezése, igény esetén kidolgozása (pl. áram- és földgázbeszerzés),
 • az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció összeállítása,
 • a kiegészítő kérdések menedzselése,
 • (adott esetben) a tárgyalás lebonyolítása,
 • az ajánlatok minősítése, véleményezése (a bíráló bizottság tagjaként),
 • az eljárás során minden, a Kbt. által előírt írásos anyag (felhívások, jegyzőkönyvek, tájékoztatók) elkészítése és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való feltöltése,
 • a kötelező hirdetmények elkészítése és feladása a Közbeszerzési Értesítő szerkesztőségének,
 • az eljárás jogszerűségének felügyelete minden, az adott beszerzéssel kapcsolatos eljárási cselekményt illetően,
 • a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások (utó)ellenőrzése során az adatszolgáltatások, illetve tájékoztatások elkészítésében való közreműködés.

Dobsa Sándor ügyvezető 2023-tól az „állami közbeszerzési szaktanácsadók” (2016-tól 2023-ig a „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók”) jegyzékében 00096-os lajstromszámmal szerepel (korábban, 2006-tól a Közbeszerzési Hatóság által vezetett „hivatalos közbeszerzési tanácsadók jegyzéké”-ben 420. számmal szerepelt).