Nem változnak a nemzeti értékhatárok 2021-ben

A Magyar Közlöny 170. számában (2017. július 15.) megjelent a 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről. A törvény 74. §-a tartalmazza a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig hatályos közbeszerzési értékhatárokat.

A nemzeti értékhatárok a hatályos értékekhez viszonyítva nem változnak.

A törvény (a mellékletek nélkül) letölthető innen.

Július 22-én és augusztus 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 168. számában (2020. július 14.) megjelent a 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról, valamint a 2020. évi LXXXI. törvény egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről.

A 2020. évi LXXVI. törvény 97. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bek-ét és a 198. § (1) bek-ét. A módosítás 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A 2020. évi LXXXI. törvény 18-20. §-ai módosítják a Kbt. 3. § 28. pont a) alpontját, valamint kiegészítik a Kbt-t az 5. §-a (3) és (5) bek-sel, valamint 197. § (20) bek-sel. A módosítás 2020. július 22-én lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Módosul a 44/2015. és a 40/2017. MvM rendelet

A Magyar Közlöny 153. számában (2020. június 26.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosítása – többek között – a hirdetménymintákat érinti.

A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet egyik jelentős módosítása, hogy az EKR rendszerhasználati díjakat ezentúl áfa terheli.

A módosítások többsége 2020. július 1-jén lép hatályba. Az áfa-változás 2020. július 27-étől lesz hatályos.

A jogszabály letölthető innen.

Újra módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 145. számában (2020. június 17.) megjelent a Kormány 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítás – többek között – az utólagos ellenőrzés szabályait érinti. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utoljára május 27-én módosult.

A rendelet 2020. június 18-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.

A közbeszerzés alóli mentesítéssel egészült ki az egészségügyről szóló törvény

A Magyar Közlöny 144. számában (2020. június 17.) megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A törvény 319. §-a az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezetét új §-sal egészíti ki, amely az egészségügyi válsághelyzetben lehetővé teszi a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon történő beszerzést.

A törvény 2020. június 18-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.