Módosul a 44/2015. és a 40/2017. MvM rendelet

A Magyar Közlöny 153. számában (2020. június 26.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosítása – többek között – a hirdetménymintákat érinti.

A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet egyik jelentős módosítása, hogy az EKR rendszerhasználati díjakat ezentúl áfa terheli.

A módosítások többsége 2020. július 1-jén lép hatályba. Az áfa-változás 2020. július 27-étől lesz hatályos.

A jogszabály letölthető innen.

Újra módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 145. számában (2020. június 17.) megjelent a Kormány 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítás – többek között – az utólagos ellenőrzés szabályait érinti. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utoljára május 27-én módosult.

A rendelet 2020. június 18-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.

A közbeszerzés alóli mentesítéssel egészült ki az egészségügyről szóló törvény

A Magyar Közlöny 144. számában (2020. június 17.) megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A törvény 319. §-a az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezetét új §-sal egészíti ki, amely az egészségügyi válsághelyzetben lehetővé teszi a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon történő beszerzést.

A törvény 2020. június 18-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.

4165 Ft lesz a minimális építőipari rezsióradíj

A Magyar Közlöny 140. számában (2020. június 12.) megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

A minimális építőipari rezsióradíj 3.696 Ft/óra-ról 4.165 Ft/óra-ra emelkedik.

A rendelet 2020. június 17-én lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Módosul a Kbt. és a 2016. évi XXX. törvény

A Magyar Közlöny 129. számában (2020. május 29.) megjelent a 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 133. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját.

A törvény 134. §-a módosítja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 1. pont f) alpontját.

A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.