4165 Ft lesz a minimális építőipari rezsióradíj

A Magyar Közlöny 140. számában (2020. június 12.) megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

A minimális építőipari rezsióradíj 3.696 Ft/óra-ról 4.165 Ft/óra-ra emelkedik.

A rendelet 2020. június 17-én lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Módosul a Kbt. és a 2016. évi XXX. törvény

A Magyar Közlöny 129. számában (2020. május 29.) megjelent a 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 133. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját.

A törvény 134. §-a módosítja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 1. pont f) alpontját.

A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A Kbt. 2021-ben is módosulni fog

A Magyar Közlöny 125. számában (2020. május 28.) megjelent a 2020. évi XLI. törvény egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról.

A törvény 16. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 60. § (2) bekezédését. A módosítás 2021. július 16-án lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Ahogy azt korábban jeleztük, a Kbt. 2020. július 1-jén is módosulni fog.

Módosult a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 122. számában (2020. május 26.) megjelent a Kormány 238/2020. (V. 26.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §-át az (1a) bekezdéssel egészíti ki.

A rendelet 2020. május 27-én hatályba lépett. A bekezdés 2021. január 1-jén hatályát veszti.

A jogszabály letölthető innen.

Frissült a FAKSZ névjegyzék az EKR-en

2020. május 21. 0:00-kor a 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Módosító rendelet) megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben átvezetésre kerültek a FAKSZ felhasználói jogosultságok.

A Módosító rendelet értelmében azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik esetében a névjegyzékben szereplő bejegyzés hatálya a módosító rendelet hatálybalépését követően 2020. évben járna le, a névjegyzékbe vétel hatálya az eredeti (a névjegyzékbe történő bejegyzésről vagy annak megújításáról szóló határozatban szereplő) lejárati időponthoz képest további nyolc hónappal meghosszabbodik.

További információhoz kattintson ide.