Megváltozott az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 39. számában (2014. március 14.) megjelent a Kormány 77/2014. (III. 14.) rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról. A jogszabály 28. §-a a közbeszerzési eljárások azon speciális esetét szabályozza, amikor a megrendelendő beruházás, áru, illetve szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben állami vagyonba tartozó – a beruházással, árubeszerzéssel, illetve szolgáltatásnyújtással egyébként nem érintett – ingó vagy ingatlan vagyonelem tulajdonjogának átruházása képezi.

A módosítás 2014. március 15-én lépett hatályba.

A kormányrendelet letölthető innen.

Módosulnak a közbeszerzésre vonatkozó kormányrendeletek is

A Magyar Közlöny 32. számában (2014. március 3.) megjelent a Kormány 53/2014. (III. 3.) rendelete a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról, amelynek

  • 13. §-a a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletet,
  • 35. §-a az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet,
  • 36. §-a a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet

módosítja. A módosítások 2014. március 15-én lépnek hatályba.

A kormányrendelet letölthető innen.

Március 15-én újra módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 26. számában (2014. február 24.) megjelent a 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól, amelynek 83. §-a több ponton módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt.

A módosítások 2014. március 15-én lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

A vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás különös szabályai

A Magyar Közlöny 26. számában (2014. február 24.) megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, amelynek 273. § (2) bekezdése egy új fejezettel egészíti ki a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt. Az új VI/B. fejezet a vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás különös szabályait fekteti le.

Az új szabályok 2014. február 25-én lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

Kisebb módosítás a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 26. számában (2014. február 24.) megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, amelynek 260. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 168. § (1)–(2) bekezdéseit.

A módosítások 2014. február 25-én lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.