Módosul a hulladékról szóló törvény közbeszerzési szabálya

A Magyar Közlöny 115. számában (2013. július 4.) megjelent a 2013. évi CXXV. törvény
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről. A törvény 35. § (1) bekezdése módosítja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (3) bekezdését.

A Ht. 33. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
“(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést.”

A módosítás 2013. július 12-én lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Megjelent a Kbt-t módosító törvény

A Magyar Közlöny 108. számában (2013. június 27.) megjelent a 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról.

A módosítások – két kivétellel – 2013. július 1-jén lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

 

Változik az építési beruházások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 61. számában (2013. április 9.) megjelent a Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről. A törvény 3. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

A módosítások 2013. április 19-én lépnek hatályba.

A rendelet letölhető innen.

A Kbt. július 1-jén hatályba lépő módosításairól

A Magyar Közlöny 57. számában (2013. április 4.) megjelent a 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról. A törvény 21. §-a több ponton módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv-t, többek között módosulnak a Kbt. 130. § (2)-(5) bekezdései.

A 21. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Változik a támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 101. számában (2012. július 26.) megjelent a 176/2012. (VII. 26.) kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet több pontja módosítja a támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzések, illetve azok ellenőrzésének szabályait.

A rendelet letölthető innen.