Egyetlen szó változik a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 86. számában (2012. július 5.) megjelent a 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról. A törvény 78. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 140. § (1) bekezdés d) pontját (az „ellenõrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért” szöveg lép).

A törvény, így a Kbt. módosítása 2012. július 6-án lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Az építési beruházások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

A Magyar Közlöny 79. számában (2012. június 28.) megjelent a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról. A rendelet 22. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdését.

A rendelet letölhető innen.

Új utasítás a vidékfejlesztési minisztertől

A Hivatalos Értesítő 2012. évi 23. számában (2012. május 31.) megjelent a vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe vagy a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési eljárások elõkészítésének egyes kérdéseirõl.

Az utasítás letölthető innen.