Módosul a 16/2012. és a 46/2012. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 95. számában (2020. április 30.) megjelent a Kormány 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról.

A kormányrendelet 16-17. §-ai a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet, a 18. §-a pedig a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet módosítják.

A módosítások az orvostechnikai eszközök definícióját, illetve a megfelelőség igazolását érinti.

A rendelet hivatkozott pontjai 2020. május 26-án lépnek hatályba.

A jogszabály letölthető innen.