Módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 70. számában (2020. április 10.) megjelent a 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról.

A törvény 89-99. §-ai módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.

A módosítások több lépcsőben, 2020. április 11-én és július 1-jén lépnek hatályba.

A jogszabály letölthető innen.