Módosult a Kbt. és a 44/2015. MvM rendelet

1) A Magyar Közlöny 207. számában (2018. december 20.) jelent meg a 2018. évi CXV. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 54. §-a módosítja a Kbt. 9. § (8) bekezdés g) pontját.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

2) A Magyar Közlöny 207. számában (2018. december 20.) jelent meg a 2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 97. §-a módosítja a Kbt. 132. § (3) bekezdés c) pontját (2020. január 1-jén lép hatályba) és a 198. § (1) bek. 14. pontját (2019. január 1-jén hatályba lépett).

A jogszabály letölthető innen.

3) A Magyar Közlöny 210. számában (2018. december 21.) jelent meg a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. december 22-én, 2019. január 21-én és 2019. június 1-jén lép hatályba.