Módosult a közbeszerzési törvény

A Magyar Közlöny 187. számában (2018. november 28.) megjelent a 2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

A jogszabály letölthető innen.

A törvény több lépcsőben, 2018. november 29-én, 2019. január 1-jén, 2019. április 1-jén, 2019. április 18-án és 2020. január 1-jén lép hatályba.

Törvényjavaslat a Kbt. módosításáról

Az Országgyűlés honlapján megjelent a 2015. évi CXLIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat.

A módosítás érinti – többek között – a Kbt. 5. § (3) bekezdését, a 40 millió Ft-os értékhatárt árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 68,6 millió Ft-ra, építési beruházások esetén 300 millió Ft-ra emelve. A módosítások zöme az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályainak a Kbt-be történő integrálását szolgálja.

A törvényjavaslat letölthető innen.

A tankerületi központok építési közbeszerzéseit az NFSI bonyolítja

A Magyar Közlöny 158. számában (2018. október 12.) megjelent a Kormány 189/2018. (X. 12.) Korm. rendelete az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet egy új, 3/A. §-sal egészült ki. Ennek értelmében a tankerületi központok hazai vagy EU-s támogatásból megvalósított hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési beruházásainak beszerzési és közbeszerzési eljárásait térítésmentesen bonyolíthatja le az NFSI Kft.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. október 13-án lépett hatályba.

Módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 135. számában (2018. szeptember 7.) megjelent a Kormány 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

Külön szabályt kapott a Vidékfejlesztési Program projektjeinek közbeszerzés-jogi utóellenőrzése (98. § (5) bek.) és módosult a 119. §. A kormányrendelet ezeken kívül több ponton módosítja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet közbeszerzési vonatkozású rendelkezéseit.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. szeptember 8-án lépett hatályba.

Augusztus 8-án módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről.

A törvény 42. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. § (1) bekezdését.

A módosítás 2018. augusztus 8-án lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.