A 2019-es közbeszerzési értékhatárok

A Magyar Közlöny 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. A törvény 72-75. §-ai tartalmazzák a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig hatályos közbeszerzési értékhatárokat.

A forintban megállapított nemzeti értékhatárok nem változnak.

Az euróban megállapított uniós értékhatárok átlagosan 6%-kal emelkednek.

A törvény (a mellékletek nélkül) letölthető innen.

A minimális vagyonvédelmi rezsióradíj 2018-ban

A Magyar Közlöny 103. számában (2018. július 2.) megjelent a Kormány 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről.

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2.141 Ft/óra-ról 2.253 Ft/óra-ra emelkedik.

A rendelet 2018. augusztus 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet letölthető innen.

Új példákkal bővült a Példatár

A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétették a Közbeszerzési Hatóság-Miniszterelnökség-EUTAF-Megyei Jogú Városok Szövetsége közös, újabb jogesetekkel bővített példatárát a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmával kapcsolatosan.

A Hatóság honlapján elérhető, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt példatárban most sem jelölték a módosított részeket, de a decemberi állapothoz képest módosított, illetve új szövegrészek csak a 12/a. ponttól szerepelnek.

A példatár letölthető innen.

Módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 43. számában (2018. március 26.) megjelent a Kormány 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet módosítja, illetve kiegészíti – többek között – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet közbeszerzési vonatkozású rendelkezéseit.

A jogszabály letölthető innen.

Közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek módosultak

A Magyar Közlöny 13. számában (2018. február 5.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2018. (II. 5.) MvM rendelete egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról.

A rendelet módosítja

  • a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet,
  • a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet, és
  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendeletet.

A módosítás 2018. február 6-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.