A tankerületi központok építési közbeszerzéseit az NFSI bonyolítja

A Magyar Közlöny 158. számában (2018. október 12.) megjelent a Kormány 189/2018. (X. 12.) Korm. rendelete az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet egy új, 3/A. §-sal egészült ki. Ennek értelmében a tankerületi központok hazai vagy EU-s támogatásból megvalósított hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési beruházásainak beszerzési és közbeszerzési eljárásait térítésmentesen bonyolíthatja le az NFSI Kft.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. október 13-án lépett hatályba.

Módosult a 272/2014. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 135. számában (2018. szeptember 7.) megjelent a Kormány 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

Külön szabályt kapott a Vidékfejlesztési Program projektjeinek közbeszerzés-jogi utóellenőrzése (98. § (5) bek.) és módosult a 119. §. A kormányrendelet ezeken kívül több ponton módosítja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet közbeszerzési vonatkozású rendelkezéseit.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. szeptember 8-án lépett hatályba.

Augusztus 8-án módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről.

A törvény 42. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. § (1) bekezdését.

A módosítás 2018. augusztus 8-án lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A 2019-es közbeszerzési értékhatárok

A Magyar Közlöny 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. A törvény 72-75. §-ai tartalmazzák a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig hatályos közbeszerzési értékhatárokat.

A forintban megállapított nemzeti értékhatárok nem változnak.

Az euróban megállapított uniós értékhatárok átlagosan 6%-kal emelkednek.

A törvény (a mellékletek nélkül) letölthető innen.

A minimális vagyonvédelmi rezsióradíj 2018-ban

A Magyar Közlöny 103. számában (2018. július 2.) megjelent a Kormány 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről.

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2.141 Ft/óra-ról 2.253 Ft/óra-ra emelkedik.

A rendelet 2018. augusztus 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet letölthető innen.