Szabadságvesztés jár a versenykorlátozásért

A Magyar Közlöny 92. számában (2012. július 13.) megjelent a 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről. A törvény 420. §-a tartalmazza a közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenykorlátozás büntetési tételeit.

A törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény 420. §-a letölhető innen.

Egyetlen szó változik a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 86. számában (2012. július 5.) megjelent a 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról. A törvény 78. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 140. § (1) bekezdés d) pontját (az „ellenõrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért” szöveg lép).

A törvény, így a Kbt. módosítása 2012. július 6-án lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Az építési beruházások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

A Magyar Közlöny 79. számában (2012. június 28.) megjelent a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról. A rendelet 22. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdését.

A rendelet letölhető innen.

Új állami normatívák

A Hivatalos Értesítő 2012. évi 24. számában (2012. június 8.) megjelent a nemzeti fejlesztési miniszter 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítása az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról.

Az utasítás letölthető innen.

Kormányrendelet a NATO-beszerzésekre

A Magyar Közlöny 2012. évi 65. számában (2012. június 1.) megjelent a Kormány 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról.

A rendelet letölthető innen.