Kormányrendelet a NATO-beszerzésekre

A Magyar Közlöny 2012. évi 65. számában (2012. június 1.) megjelent a Kormány 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról.

A rendelet letölthető innen.

Új utasítás a vidékfejlesztési minisztertől

A Hivatalos Értesítő 2012. évi 23. számában (2012. május 31.) megjelent a vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe vagy a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési eljárások elõkészítésének egyes kérdéseirõl.

Az utasítás letölthető innen.

Módosul a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2012. évi 58. számában (2012. május 15.) megjelent a Kormány 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet letölthető innen.

Új törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

A Magyar Közlöny 2012. évi 52. számában (2012. május 2.) megjelent a 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról. A törvény 23. § (2) bekezdése szábályozza a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti szolgáltatási koncesszió tárgyú beszerzéseket.

A törvény 2012. július 1-jétől több ütemben lép hatályba. A törvény letölthető innen.

A Kbt. szerinti összeférhetetlenségi szabályokat érintő új törvény

A Magyar Közlöny 2012. évi 47. számában (2012. április 19.) megjelent a 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről. A törvény 84. § f) pontja szerint “Képviselő nem lehet… a képviselői megbízatás fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított két évig a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló szerződéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, vezető állású munkavállalója”, amely érinti a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenségi eseteket. Ez a pont 2012. április 20-án lép hatályba.

A törvény 158. § (27) bekezdése módosítja a Kbt. 169. § (1) bekezdés a) és a 179. § (5) bekezdés a) pontját. Ez a bekezdés az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

A törvény letölthető innen.