A Kbt. szerinti összeférhetetlenségi szabályokat érintő új törvény

A Magyar Közlöny 2012. évi 47. számában (2012. április 19.) megjelent a 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről. A törvény 84. § f) pontja szerint “Képviselő nem lehet… a képviselői megbízatás fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított két évig a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló szerződéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, vezető állású munkavállalója”, amely érinti a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenségi eseteket. Ez a pont 2012. április 20-án lép hatályba.

A törvény 158. § (27) bekezdése módosítja a Kbt. 169. § (1) bekezdés a) és a 179. § (5) bekezdés a) pontját. Ez a bekezdés az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Május 1-jén újra módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 2012. évi 45. számában (2012. április 16.) megjelent a 2012. évi XXXV. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról. A törvény 3. §-a Kbt. 9. §-át két új bekezdéssel egészíti ki. A törvény 2012. május 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Módosult a 19/2005 (II. 11.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2012. évi 40. számában (2012. április 5.) megjelent a Kormány 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, amely több helyen módosítja a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendeletet.

Így többek között módosul a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, amely az önkormányzatok (egyes) közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról és eredményéről szóló hirdetmények megküldését szabályozza.

Az utasítás letölthető innen.