A Kbt. július 1-jén hatályba lépő módosításairól

A Magyar Közlöny 57. számában (2013. április 4.) megjelent a 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról. A törvény 21. §-a több ponton módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv-t, többek között módosulnak a Kbt. 130. § (2)-(5) bekezdései.

A 21. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Két újabb jogszabályváltozás

1) A Magyar Közlöny 181. számában (2012. december 28.) megjelent a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény. A törvény 308. §-a módosítja a Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontját, valamint a 56. § (4) bekezdését.

A 308. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

2) A Magyar Közlöny 184. számában (2012. december 29.) megjelent a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet. A rendelet 24. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontját.

A rendelet 2013. január 1-jén hatályba lépett.

A rendelet letölhető innen.

Három törvény is módosítja a Kbt-t

1) A Magyar Közlöny 178. számában (2012. december 22.) megjelent az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény. A törvény 28-29. §-ai módosítják a közbeszerzési törvény több pontját.

A 28. § 2013. január 1-jén, a 29. § 2013. július 1-jén lép hatályba. Megjegyzés: a 29. § a 2013. évi CXVI. törvény 37. § (2) bekezdés alapján nem lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

2) A Magyar Közlöny 180. számában (2012. december 27.) megjelent az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvény. A törvény 71. §-a módosítja a közbeszerzési törvény több pontját.

A törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

3) A Magyar Közlöny 180. számában (2012. december 27.) megjelent az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény. A törvény 129. §-a módosítja a közbeszerzési törvény több pontját.

A 129. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Változatlan nemzeti értékhatárok 2013-ban

A Magyar Közlöny 172. számában (2012. december 18.) megjelent a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről. A törvény 67. §-a tartalmazza a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, amelyek megegyeznek a 2012-ben alkalmazott értékhatárokkal.

A törvény 68-69. §-ai rendelkeznek az uniós közbeszerzési értékhatárokról, amelyek euróban megegyeznek a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokkal. A Közbeszerzési Hatóság várhatóan január elején közzéteszi az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegét a Közbeszerzési Értesítőben.

A törvény letölhető innen.