Speciális közbeszerzési szabály a módosuló mozgókép törvényben

A Magyar Közlöny 170. számában (2012. december 15.) megjelent a 2012. évi CXCIX. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) módosításáról. Az Mktv. új 36/B. § (3) bekezdése speciális szabályt vezet be a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti szerződésmódosításokra vonatkozóan.

“(3) Az (1) bekezdésben meghatározott alkalmazások működtetésével összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény hatálybalépésekor fennálló szerződéses jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át az államra, az alanyváltozás nem érinti a szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. A szerződéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerződésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.

A törvény letölhető innen.

Január 1-jétől 6 napon belül kell az adóigazolást kiadni

A Magyar Közlöny 159. számában (2012. november 29.) megjelent az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény, amelynek a 242. §-a módosítja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5/A. § (5) bekezdését. Ennek értelmében 2013. január 1-jétől az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított – a korábbi 8 helyett – 6 napon belül kell teljesíteni.

A törvény letölhető innen.

Új “Norvég Alap” Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 152. számában (2012. november 16.) megjelent a Kormány 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről.

A rendelet letölhető innen.

Módosult a 310/2011. Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 152. számában (2012. november 16.) megjelent a Kormány 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelete az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet 109. §-a módosítja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

A rendelet letölhető innen.