Új törvény a postai szolgáltatásokról

A Magyar Közlöny 149. számában (2012. november 9.) megjelent a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, amelynek a 36. § (3) bekezdése kapcsolódik a Kbt. 7. § (6) bekezdése szerinti szolgáltatási koncesszió definíciójához.

A törvény – a 76. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Módosul a 218/2011. sz. kormányrendelet

A Magyar Közlöny 112. számában (2012. augusztus 28.) megjelent a 232/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A rendelet letölthető innen.

Változik a támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 101. számában (2012. július 26.) megjelent a 176/2012. (VII. 26.) kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet több pontja módosítja a támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzések, illetve azok ellenőrzésének szabályait.

A rendelet letölthető innen.

Szabadságvesztés jár a versenykorlátozásért

A Magyar Közlöny 92. számában (2012. július 13.) megjelent a 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről. A törvény 420. §-a tartalmazza a közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenykorlátozás büntetési tételeit.

A törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény 420. §-a letölhető innen.