Módosul a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2012. évi 58. számában (2012. május 15.) megjelent a Kormány 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet letölthető innen.

Új törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

A Magyar Közlöny 2012. évi 52. számában (2012. május 2.) megjelent a 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról. A törvény 23. § (2) bekezdése szábályozza a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti szolgáltatási koncesszió tárgyú beszerzéseket.

A törvény 2012. július 1-jétől több ütemben lép hatályba. A törvény letölthető innen.