Változik a támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 101. számában (2012. július 26.) megjelent a 176/2012. (VII. 26.) kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet több pontja módosítja a támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzések, illetve azok ellenőrzésének szabályait.

A rendelet letölthető innen.

Szabadságvesztés jár a versenykorlátozásért

A Magyar Közlöny 92. számában (2012. július 13.) megjelent a 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről. A törvény 420. §-a tartalmazza a közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett versenykorlátozás büntetési tételeit.

A törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

A törvény 420. §-a letölhető innen.

Egyetlen szó változik a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 86. számában (2012. július 5.) megjelent a 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról. A törvény 78. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 140. § (1) bekezdés d) pontját (az „ellenõrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért” szöveg lép).

A törvény, így a Kbt. módosítása 2012. július 6-án lép hatályba.

A törvény letölhető innen.

Az építési beruházások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet módosítása

A Magyar Közlöny 79. számában (2012. június 28.) megjelent a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról. A rendelet 22. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdését.

A rendelet letölhető innen.