Március 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 275. számában (2020. december 11.) megjelent a 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről.

A törvény 43. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 62. § (1) bek. l) pontját. A törvény 44. §-a pedig a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bek. 13. pontját módosítja.
A törvény 2020. március 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Módosul a Kbt. és a 2016. évi XXX. törvény

A Magyar Közlöny 129. számában (2020. május 29.) megjelent a 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 133. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját.

A törvény 134. §-a módosítja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bekezdés 1. pont f) alpontját.

A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Módosul a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény

A Magyar Közlöny 214. számában (2017. december 18.) megjelent a 2017. évi CLXXXIX. törvény egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

A törvény 3-26. §-ai módosítják a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt.

A módosítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.