A közbeszerzés alóli mentesítéssel egészült ki az egészségügyről szóló törvény

A Magyar Közlöny 144. számában (2020. június 17.) megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A törvény 319. §-a az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezetét új §-sal egészíti ki, amely az egészségügyi válsághelyzetben lehetővé teszi a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon történő beszerzést.

A törvény 2020. június 18-án hatályba lépett.

A jogszabály letölthető innen.

A közbeszerzéssel összefüggő jogszabályok módosulnak

A Magyar Közlöny 187. számában (2016. december 2.) megjelent a Kormány 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

1) A rendelet 193. §-a módosítja a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet.

2) A rendelet 196. §-a módosítja a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet.

3) A rendelet 306. §-a módosítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

4) A rendelet 308. §-a módosítja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

A rendelet vonatkozó bekezdései 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

5) A rendelet 307. §-a módosítja a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

A rendelet lépcsőzetesen lép hatályba: 2016. december 3-án és 2017. január 1-jén.

A rendelet (a mellékletek nélkül) letölthető innen.