Módosult a 44/2015. (XI. 2.) és a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

A Magyar Közlöny 52. számában (2019. március 28.) megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2019. (III. 28.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról.

A módosítások lépcsőzetesen, 2019. április 1-jén, április 28-án és május 1-jén lépnek hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Öt közbeszerzési tárgyú rendelet jelent meg

Öt közbeszerzési tárgyú rendelet jelent meg a Magyar Közlöny 204. számában (2018. december 18.).

1) 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

2) 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

3) 259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. december 19-én hatályba lépett.

4) 18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5) 19/2018. (XII. 18.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. december 19-én hatályba lépett.

Törvényjavaslat a Kbt. módosításáról

Az Országgyűlés honlapján megjelent a 2015. évi CXLIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat.

A módosítás érinti – többek között – a Kbt. 5. § (3) bekezdését, a 40 millió Ft-os értékhatárt árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 68,6 millió Ft-ra, építési beruházások esetén 300 millió Ft-ra emelve. A módosítások zöme az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályainak a Kbt-be történő integrálását szolgálja.

A törvényjavaslat letölthető innen.

Itt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló rendelet

A Magyar Közlöny 216. számában (2017. december 19.) megjelent a Kormány 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól.

A jogszabály 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. április 15. napjától kell alkalmazni. Az átmeneti rendelkezéseket a rendelet 35. §-a tartalmazza.

A jogszabály letölthető innen.

Elektronikus közbeszerzés csak áprilistól

A Magyar Közlöny 207. számában (2017. december 11.) megjelent a 2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) módosításáról.

A törvény módosítja a Kbt. 41. § (3) bekezdését, valamint a 196. § (3) bekezdését. Ez utóbbi értelmében az elektronikus közbeszerzési rendszer használata csak 2018. április 15-étől lesz kötelező.

A módosítás 2017. december 12-én és 2018. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.