Változnak a 272/2014. Korm. rendelet egyes szabályai

A Magyar Közlöny 221. számában (2019. december 30.) megjelent a Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról.

A kormányrendelet – többek között – módosítja a hatósági engedélyhez kötött építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

A módosítások 2020. január 2-án lépnek hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A közbeszerzéssel összefüggő jogszabályok módosulnak

A Magyar Közlöny 187. számában (2016. december 2.) megjelent a Kormány 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

1) A rendelet 193. §-a módosítja a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendeletet.

2) A rendelet 196. §-a módosítja a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet.

3) A rendelet 306. §-a módosítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

4) A rendelet 308. §-a módosítja a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

A rendelet vonatkozó bekezdései 2017. január 1-jén lépnek hatályba.

5) A rendelet 307. §-a módosítja a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

A rendelet lépcsőzetesen lép hatályba: 2016. december 3-án és 2017. január 1-jén.

A rendelet (a mellékletek nélkül) letölthető innen.

Módosult a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 207. számában (2015. december 29.) megjelent a Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A rendelet módosítja – többek között – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet közbeszerzéssel kapcsolatos szabályait is.

A rendelet 2015. december 30-án lépett hatályba.

A rendelet letölthető innen.