Módosult a Kbt. és a 44/2015. MvM rendelet

1) A Magyar Közlöny 207. számában (2018. december 20.) jelent meg a 2018. évi CXV. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 54. §-a módosítja a Kbt. 9. § (8) bekezdés g) pontját.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

2) A Magyar Közlöny 207. számában (2018. december 20.) jelent meg a 2018. évi CXVII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 97. §-a módosítja a Kbt. 132. § (3) bekezdés c) pontját (2020. január 1-jén lép hatályba) és a 198. § (1) bek. 14. pontját (2019. január 1-jén hatályba lépett).

A jogszabály letölthető innen.

3) A Magyar Közlöny 210. számában (2018. december 21.) jelent meg a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról.

A jogszabály letölthető innen.

A rendelet 2018. december 22-én, 2019. január 21-én és 2019. június 1-jén lép hatályba.

Módosult a közbeszerzési törvény

A Magyar Közlöny 187. számában (2018. november 28.) megjelent a 2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

A jogszabály letölthető innen.

A törvény több lépcsőben, 2018. november 29-én, 2019. január 1-jén, 2019. április 1-jén, 2019. április 18-án és 2020. január 1-jén lép hatályba.

Törvényjavaslat a Kbt. módosításáról

Az Országgyűlés honlapján megjelent a 2015. évi CXLIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat.

A módosítás érinti – többek között – a Kbt. 5. § (3) bekezdését, a 40 millió Ft-os értékhatárt árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén 68,6 millió Ft-ra, építési beruházások esetén 300 millió Ft-ra emelve. A módosítások zöme az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályainak a Kbt-be történő integrálását szolgálja.

A törvényjavaslat letölthető innen.

Augusztus 8-án módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről.

A törvény 42. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. § (1) bekezdését.

A módosítás 2018. augusztus 8-án lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 216. számában (2017. december 19.) megjelent a 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvény 490. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 158. § (3) bekezdését.

A módosítás 2018. július 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.