Módosultak a Kbt. és az azzal összefüggő jogszabályok

1) A Magyar Közlöny 202. számában (2015. december 23.) megjelent a 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontját.

A törvény 2016. január 1-jén lépett hatályba.

A törvény letölthető innen.

2) A Magyar Közlöny 202. számában (2015. december 23.) megjelent a 2015. évi CCXXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról.

A törvény 2015. december 24-én lépett hatályba.

A törvény letölthető innen.

3) A Magyar Közlöny 207. számában (2015. december 29.) megjelent a Kormány 473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba.

A rendelet letölthető innen.

4) A Magyar Közlöny 207. számában (2015. december 29.) megjelent a Kormány 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet lépcsőzetesen lép hatályba: 2016. január 1-jén, 2016. február 1-jén és 2016. március 31-én.

A rendelet letölthető innen.

5) A Magyar Közlöny 207. számában (2015. december 29.) megjelent a Kormány 476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet 2016. január 1-jén lépett hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Új rendelet a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

A Magyar Közlöny 195. számában (2015. december 12.) megjelent a Kormány 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról, amely több, a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó szabályt tartalmaz.

A rendelet a 2014–2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet helyébe lép.

A rendelet 2015. december 15-én lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Módosult a Kbt. és az Art.

A Magyar Közlöny 194. számában (2015. december 11.) megjelent a 2015. évi CXCI. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról.

A törvény módosítja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (4) bekezdését, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény több pontját, többek között módosulnak a 25. § (4) bekezdés a)–i) pontjai, valamint hatályát veszti a Kbt. 25. § (4) bekezdés j)–m) pontja.

A törvény 2015. december 12-én lépett hatályba.

A törvény letölthető innen.

Január 1-jétől módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 182. számában (2015. november 26.) megjelent a 2015. évi CLXXVII. törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról. A törvény új kivételi esetet határoz meg a nemzeti eljárásrendben.

A törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.