Közbeszerzési részletszabály egy kormányrendeletbe rejtve

A Magyar Közlöny 64. számában (2021. április 16.) megjelent a Kormány 181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól.

A rendelet 2. § (2)-(3) bekezdései a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. és 63. §-ainak eltérő alkalmazását szabályozzák.
A rendelet 2021. április 17-én hatályba lépett, és 2021. május 22-éig marad hatályos.

A rendelet letölthető innen.

Három új útmutató a Közbeszerzési Hatóságtól

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 81. számában (2017. május 19.) a Közbeszerzési Hatóság két új útmutatója jelent meg:

  • a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (az útmutató letölthető innen),

és

  • a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (a tájékoztató letölthető innen).

A Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 82. számában (2017. május 22.) megjelent a Közbeszerzési Hatóság új útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (az útmutató letölthető innen).