Módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 75. számában (2021. április 30.) megjelent a 2021. évi VIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 25. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvényt: hatályát veszti a 3. § 28. pontja a) alpontjában a „vagyonkezelő alapítvány kivételével” szövegrész, illetve az 5. § (3) és (5) bekezdése.
A törvény 2021. május 1-jén hatályba lépett.

A törvény letölthető innen.

Március 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 275. számában (2020. december 11.) megjelent a 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről.

A törvény 43. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 62. § (1) bek. l) pontját. A törvény 44. §-a pedig a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 45. § (1) bek. 13. pontját módosítja.
A törvény 2020. március 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Négy lépcsőben módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 274. számában (2020. december 10.) megjelent a 2020. évi CXXVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

A törvény 2-57. §-ai módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvényt. A Kbt. módosítása négy lépcsőben zajlik.
2020. december 11-én lép hatályba a 47. § (amely a Kbt-t a 161/A. §-sal egészíti ki) és az 56. § 12. pontja (amely a Kbt. 111. § i) pontját módosítja).
A többi módosítás 2021. január 1-jén, február 1-jén és július 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

A Kbt. újabb módosítása

A Magyar Közlöny 268. számában (2020. december 3.) megjelent a 2020. évi CXXVII. törvény egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról.

A törvény 16. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (4) bekezdés h) pontját. A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Július 22-én és augusztus 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 168. számában (2020. július 14.) megjelent a 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról, valamint a 2020. évi LXXXI. törvény egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről.

A 2020. évi LXXVI. törvény 97. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bek-ét és a 198. § (1) bek-ét. A módosítás 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A 2020. évi LXXXI. törvény 18-20. §-ai módosítják a Kbt. 3. § 28. pont a) alpontját, valamint kiegészítik a Kbt-t az 5. §-a (3) és (5) bek-sel, valamint 197. § (20) bek-sel. A módosítás 2020. július 22-én lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.