Módosul a hulladékról szóló törvény

A Magyar Közlöny 85. számában (2017. június 8.) megjelent a 2017. évi LXVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosításáról.

Egyebek mellett módosul a Ht. 41. § (3) bekezdése, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások szabályait is érinti.

A fenti módosítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

A rendelet letölthető innen.

Újra módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 208. számában (2016. december 19.) megjelent a 2016. évi CLXVI. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

A törvénymódosítás 57-59. §-ai módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.

A megjelölt §-ok 2017. április 1-jén lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

Az új nemzeti értékhatárok

A Magyar Közlöny 203. számában (2016. december 15.) megjelent a 2016. évi CLVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről.

A törvény 3. §-a módosítja a 2017. január 1-jétől hatályos nemzeti értékhatárokat.

A törvény letölthető innen.

Módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 203. számában (2016. december 15.) megjelent a 2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvény lépcsőzetesen, 2016. december 16-án, 2017. január 1-jén, 2017. február 1-jén, 2017. április 1-jén, illetve 2017. december 31-én lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Apró szövegmódosítás a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 159. számában (2016. október 19.) megjelent a 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról.

A törvény 127. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (2) bekezdés i) pontját. A módosítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
A törvény letölthető innen.