A Kbt. újabb módosítása

A Magyar Közlöny 268. számában (2020. december 3.) megjelent a 2020. évi CXXVII. törvény egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról.

A törvény 16. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (4) bekezdés h) pontját. A módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Július 22-én és augusztus 1-jén is módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 168. számában (2020. július 14.) megjelent a 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról, valamint a 2020. évi LXXXI. törvény egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről.

A 2020. évi LXXVI. törvény 97. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 31. § (3) bek-ét és a 198. § (1) bek-ét. A módosítás 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A 2020. évi LXXXI. törvény 18-20. §-ai módosítják a Kbt. 3. § 28. pont a) alpontját, valamint kiegészítik a Kbt-t az 5. §-a (3) és (5) bek-sel, valamint 197. § (20) bek-sel. A módosítás 2020. július 22-én lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

A Kbt. 2021-ben is módosulni fog

A Magyar Közlöny 125. számában (2020. május 28.) megjelent a 2020. évi XLI. törvény egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról.

A törvény 16. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 60. § (2) bekezédését. A módosítás 2021. július 16-án lép hatályba.

A jogszabály letölthető innen.

Ahogy azt korábban jeleztük, a Kbt. 2020. július 1-jén is módosulni fog.

Módosult a Kbt.

A Magyar Közlöny 70. számában (2020. április 10.) megjelent a 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról.

A törvény 89-99. §-ai módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.

A módosítások több lépcsőben, 2020. április 11-én és július 1-jén lépnek hatályba.

A jogszabály letölthető innen.