Módosult a Kbt. és az Art.

A Magyar Közlöny 194. számában (2015. december 11.) megjelent a 2015. évi CXCI. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról.

A törvény módosítja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (4) bekezdését, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény több pontját, többek között módosulnak a 25. § (4) bekezdés a)–i) pontjai, valamint hatályát veszti a Kbt. 25. § (4) bekezdés j)–m) pontja.

A törvény 2015. december 12-én lépett hatályba.

A törvény letölthető innen.

Január 1-jétől módosul a Kbt.

A Magyar Közlöny 182. számában (2015. november 26.) megjelent a 2015. évi CLXXVII. törvény a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról. A törvény új kivételi esetet határoz meg a nemzeti eljárásrendben.

A törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

A törvény letölthető innen.