Többször módosult a Kbt. és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény

 1. A Magyar Közlöny 51. számában (2024. május 7.) megjelent a 2024. évi XII. törvény a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról.
  • a törvény 144. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt;
  • a törvény 153. §-a módosítja a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt.
  A törvény letölthető innen. A módosítások 2024. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

 2. A Magyar Közlöny 52. számában (2024. május 9.) megjelent a 2024. évi XIII. törvény oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról. A törvény 63. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.
  A törvény letölthető innen. A módosítás 2024. május 10-én lépett hatályba.

 3. A Magyar Közlöny 53. számában (2024. május 10.) megjelent a 2024. évi XXV. törvény a belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról. A törvény 55-59. §-ai módosítják a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt.
  A törvény letölthető innen. A módosítások 2024. május 11-én hatályba léptek.

 4. A Magyar Közlöny 53. számában (2024. május 10.) megjelent a 2024. évi XXVIII. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról. A törvény 26. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt.
  A törvény letölthető innen. A módosítás 2024. május 11-én hatályba lépett.

Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosulnak március 15-én

A Magyar Közlöny 24. számában (2024. március 4.) megjelent a Kormány 53/2024. (III. 4.) Korm. rendelete egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

2024. március 15-én módosul

 • a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet,
 • a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
 • az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
 • az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet.

2024. december 1-jén módosul az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.

Március 5-én módosul a 373/2022-es Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 24. számában (2024. március 4.) megjelent a Kormány 49/2024. (III. 4.) Korm. rendelete a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítások érintik a Kormányrendelet IV. fejezetét (a közbeszerzési eljárások ellenőrzése) is.

A rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.

Március 7-én módosul a 272/2014-es és 256/2021-es Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 24. számában (2024. március 4.) megjelent a Kormány 48/2024. (III. 4.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítások érintik a Kormányrendelet XVI. fejezetét (az európai uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzése) is.

A rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.

Március 1-jén módosult a Kbt. és a 321/2015-ös Kormányrendelet

 1. A 2023. évi CIX. törvény a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról 67. §-a 2024. március 1-jei hatállyal módosította a Kbt. 162. § (6) bekezdését.
 2. A  Magyar Közlöny 23. számában (2024. február 29.) megjelent a Kormány 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról.
  • A törvény 316. §-a módosítja az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdését.