A Kbt. 113. § szerinti érdeklődés jelzéséről

A 2015. november 1-jén hatályba lépett új közbeszerzési törvény egyik újdonsága a Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatás, illetve az ajánlattevők ezzel kapcsolatos „érdeklődés jelzése”. Fontos tudni, hogy az érdeklődés jelzése ebben az esetben írásbeli nyilatkozattételnek minősül, amire külön formai szabályok vonatkoznak.
 
A Kbt. 113. § első (meglehetősen hosszú) bekezdésében a jogalkotó előírta, hogy „Az érdeklődés jelzésére a 41. § alkalmazandó.” Az új Kbt-ben nem változott az a formai követelmény, hogy az írásbeli nyilatkozatok faxon, elektronikus úton vagy postai vagy közvetlen kézbesítés útján teljesíthetők (a postai és közvetlen kézbesítés csak kivételesen és indokolt esetben). Az elektronikus utat sokan azonosítják az e-mailben megküldött szöveg vagy képfájllal (Word-dokumentum, szkennelt képfájl, stb.), holott a Kbt. 41. § (4) bekezdés előírja, hogy „legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt formában” nyújtható be.
 
Ha tehát nem rendelkeznek elektronikus aláírás létrehozására alkalmas tanúsítvánnyal (ilyet pl. az e-Szignó vagy a NetLock hitelesítési szolgáltatók nyújtanak), akkor javasoljuk, hogy az érdeklődés jelzését faxon küldjék meg az ajánlatkérőnek vagy az eljárást lebonyolítónak.
 
Az érdeklődés jelzésére szolgáló dokumentumminta innen letölthető.