AB határozat a Kbt. 152. § (2a) bek. és a 197. § (10) bek-re vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról

A Magyar Közlöny 125. számában (2020. május 28.) megjelent az Alkotmánybíróság 9/2020. (V. 28.) AB határozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdésére és a 197. § (10) bekezdésére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról.

A határozat letölthető innen.