A vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás különös szabályai

A Magyar Közlöny 26. számában (2014. február 24.) megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, amelynek 273. § (2) bekezdése egy új fejezettel egészíti ki a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt. Az új VI/B. fejezet a vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás különös szabályait fekteti le.

Az új szabályok 2014. február 25-én lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

Kisebb módosítás a Kbt-ben

A Magyar Közlöny 26. számában (2014. február 24.) megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, amelynek 260. §-a módosítja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 168. § (1)–(2) bekezdéseit.

A módosítások 2014. február 25-én lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

Módosul a hulladékról szóló törvény közbeszerzési szabálya

A Magyar Közlöny 115. számában (2013. július 4.) megjelent a 2013. évi CXXV. törvény
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről. A törvény 35. § (1) bekezdése módosítja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. § (3) bekezdését.

A Ht. 33. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést.”

A módosítás 2013. július 12-én lép hatályba.

A törvény letölthető innen.

Megjelent a Kbt-t módosító törvény

A Magyar Közlöny 108. számában (2013. június 27.) megjelent a 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról.

A módosítások – két kivétellel – 2013. július 1-jén lépnek hatályba.

A törvény letölthető innen.

 

Változik az építési beruházások közbeszerzésének szabályairól szóló kormányrendelet

A Magyar Közlöny 61. számában (2013. április 9.) megjelent a Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről. A törvény 3. §-a módosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

A módosítások 2013. április 19-én lépnek hatályba.

A rendelet letölhető innen.