Március 1-jén módosult a Kbt. és a 321/2015-ös Kormányrendelet

  1. A 2023. évi CIX. törvény a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról 67. §-a 2024. március 1-jei hatállyal módosította a Kbt. 162. § (6) bekezdését.
  2. A  Magyar Közlöny 23. számában (2024. február 29.) megjelent a Kormány 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról.
    • A törvény 316. §-a módosítja az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdését.